úvodní » Produkty » Příprava podkladu


Produkty

Příprava podkladu

Správná příprava podkladu je jedinou zárukou trvale kvalitních výsledků, jak po stránce technické, tak i po stránce estetické. Pro dosažení perfektního výsledku musí být podklad dostatečně mechanicky odolný a musí být navržen a realizován tak, aby se zabránilo jeho smršťování a tím způsobenému odtržení podlahové krytiny či jiné nedokonalosti.

V reakci na tento požadavek Technokolla nabízí samonivelační ultrarychlé a/nebo rychle tvrdnoucí stěrky, malty a anti-smršťování cementové potěry, které nabízejí vynikající zpracovatelnost, čistící prostředky pro odstranění olejů, tuků, vosků a zbytků cementu, akustické izolátory a mrazuvzdorné malty obsahují cement a beton.

Technický list Bezpečnostní list Obrázek

Det-Acido

Technický list Bezpečnostní list Obrázek

Det-Basico

Technický list Obrázek

FS-18

Technický list Obrázek

Isofoniko

Technický list Obrázek

Isofoniko-R

Technický list Bezpečnostní list Obrázek

Kronos

Technický list Obrázek

Plan-15

Technický list Obrázek

Plan-30F

Bezpečnostní list Obrázek

Primer-101

Bezpečnostní list Obrázek

Primer-T

Obrázek

Quartz

Technický list Obrázek

R-evolution HD

Technický list Obrázek

Repair

Technický list Bezpečnostní list Obrázek

TC-Mas

Technický list Obrázek

Timer - 2

AKTUALITY

Prohlášení o vlastnostech

01.01.2015

U našich produktů nyní naleznete kromě Technických a Bezpečnostních listů také Prohlášení o vlastnostech (PoV, Declaration of Performance - DoP).

Archiv

© Všechna práva vyhrazena Sika CZ, s.r.o. - Profesionální stavební chemie